Hankkeen loppuraportti 3.9.2013

 

ERKO - Erikoistumiskoulutusten toteutus yliopistoissa

Monimuotoistuvassa ja kiihtyvässä työelämän murroksessa yliopistotutkinnon suorittaneilla ilmenee työuran aikana tarpeita syventää, laajentaa ja jalostaa osaamistaan ja asiantuntemustaan. Nykyinen koulutusjärjestelmämme ei tällä hetkellä tarjoa selkeää ja systemaattisesti jäsennettyä mallia uudistaa yliopistotutkintoon rakentuvaa osaamista muuttuvan työelämän vaatimusten mukaisesti.

Osana pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman linjauksia ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2011-2016 on esitetty korkeakoulujen muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämistä ja maksuperusteiden selkiyttämistä. Esityksen mukaisesti tutkintojen osien tarjontaa tulee kehittää johdonmukaisesti ja uusista lähtökohdista. Myös tutkinnon jälkeen suoritettavien opintojen käsitteistöä tulee selkiyttää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ERKO-hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen maisteritutkinnon jälkeinen asiantuntemuksen kehittämisen malli on yliopistoissa toimiva. Selvitystyötä tehdään koulutuspilottien avulla, joissa tuotetaan vaihtoehtoisia erikoistumiskoulutusten malleja ja jotka rakennetaan yhteistyössä oppiaineiden / yksiköiden kanssa. Erikoistumiskoulutusmalleissa huomioidaan yksilöiden aikaisempi osaaminen ja tähän liittyen hankkeessa määritellään olennaisemmat osaamisen osoittamisen käytännöt. Lisäksi luonnostellaan erikoistumiskoulutusten rahoitusvaihtoehtoja ja ansaintalogiikkaa. Hankkeessa tuotetaan raportti erikoistumiskoulutusten järjestämisen edellytyksistä pilottien pohjalta.

Hankkeen keskeisiä teemoja ovat mm.:

ERKO-hanke on Turun yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean ja Tampereen yliopiston yhteistyöhanke, jota Turku koordinoi. Hanke toteutetaan 2012 – kesäkuun 2013 aikana.

Lisätietoja: suunnittelija Sami Tantarimäki, (02) 333 6472, sami.tantarimaki [at] utu.fi